SLTF - Svenska lokaltrafikföreningen

Om du väljer bilen - tänk på säkerheten

Det finns många anledningar till varför man ska välja att åka tåg eller buss. Du får händerna fria och kan göra annat under färden, du slipper tänka på att tanka och det är säkrare än att köra bil. Rent statistiskt sett sker det betydligt fler olyckor med privatfordon än vad det gör med allmänna transportmedel och den tryggheten är guld värd. Men om du måste ta bilen, så tänk då på att köra säkert. Här får du några tips på vad du ska tänka på när du kör bil. 

Våra 5 tips för säkrare biltrafik

  1. Håll uppsikt på fordonen omkring dig. det gäller både cykel, bilar, bussar och andra fordon. Kör du i en stad med hög trafikdensitet kan du också utrusta bilen med en bilkamera så du får bildbevis om det sker en olycka som inte är ditt fel.  
  2. Kör inte trött! Trötthet är en stor orsak till många olyckor. Inte heller ska du köra bil påverkad, eller använda mobiler eller liknande medan du kör. 
  3. Var försiktig vid parkering. Otroligt många personskador i trafiken beror på att fotgängare blir påkörda av backande bilar. Om du väljer att installera en backkamera i bilen så får du full koll! 
  4. Håll hastighetsbegränsningarna. De är inte satta för att irritera dig, de finns för din och andras säkerhet och ingenting annat. 
  5. Håll avståndet! Idag är det mycket vanligt att se bilar ligga och nosa varandra i bakänden. Det är totalt livsfarligt. För att kunna få stopp vid en olycka krävs det att du kör tillräckligt långt bakom. Tänk på 3-sekundersregeln. 
3 Sep 2018