SLTF - Svenska lokaltrafikföreningen

Vad finns det för olika drivmedel

För att du ska kunna köra din bil, så måste du tanka den på en tankstation. Men, så var det ju detta med vad för bränsle din bil behöver. De flesta vet vad det är man ska tanka bilen med, när man haft bilen ett tag. Men så kanske du hyr bil eller lånar eller köper ny. Då är det bra att kolla upp vad för drivmedel det är du ska ha. Att tanka med fel sort kan orsaka skador på din bil nämligen! Du kan ofta hitta vad det är du ska använda genom att kolla i din bils instruktionsbok eller innanför tanklocket.

Olika drivmedel

Idag finns det flera varianter av diesel, flera varianter av bensin samt gasformiga bränslen. Diesel kommer med beteckningar som B7, B10 och XLT.

Även bensin finns i tre huvudtyper. Det är numera en internationell märkning. Förut så stod det oftast 95 eller 98, samt E85, men numera står det även E5, som motsvarar båda märkningarna för blyfri SP95 och SP98. Bensinen innehåller upp till 5% bioetanol, ett bränsle tillverkat av jordbruksråvaror som majs eller andra grödor. Sedan E10 som  är en nyare typ av bensin som innehåller 10% bioetanol. E10 är inte lika vanligt i Sverige som E5 men obligatorisk i till exempel Danmark och andra länder.

Gasformiga bränslen:

LNG står för Liquified Natural Gas och används främst av tunga fordon.
H2 betyder väte. Fördelen med detta bränsle är att det inte producerar koldioxid, men att producera själva bränslet kräver mycket energi.
CNG, eller komprimerad naturgas, är samma gas som används till att värma hus och hittas i bland annat stadsbussar och sopbilar. Gasen består av metan lagrat under högt tryck.
LPG står för Liquid Petroleum Gas och är en blandning av butan och propan.

11 Apr 2021