SLTF - Svenska lokaltrafikföreningen

Öka konkurrenskraften

Det finns många branschorganisationer som SLTF, oftast finns de till för att öka konkurrenskraften i de tjänster de erbjuder. Tillsammans är man starkare och sådär. Det stämmer ju i regel, att man är starkare tillsammans med andra än helt för sig själv, men det innebär inte att man måste ansluta sig till fack och branschorganisationer. Man kan bygga sitt eget nät av starka medarbetare, även om ensamföretagare. Hur menar jag då? Jo, man leasar ut de uppgifter som kommer med ens företagande som man själv inte har tid för, eller kanske talang för. En klassisk sådan grej är bokföring och administration - "pappersarbete" på ren svenska.

Fokusera på dina idéer

Det tar väldigt mycket tid att hålla på med alla siffror och papper; tid som man som företagare ofta mycket hellre lägger på att få idéer att funka i verkligheten, för det är ju DEt som ens företagande handlar om. Resten är bara hemläxa (som man gärna är utan). Man gör en smart investering om man anlitar en redovisningsbyrå som kan sköta ens pappersarbete.

Den nya tidens redovisnngsbyrå

Det finns en redovisningsbyrå i Malmö som heter A Invest & Consulting, som erbjuder redovisningsservice utöver det vanliga. Förutom att denna redovisningsfirma hjälper till med alla klassiska uppgifter som bokföring, redovisning och bokslut, så kan de också fungera som bollplank och stöttepelare när så behövs. A Invest & Consulting är den nya tidens redovisningsbyrå och som företagare gör man klokt i att ha en sådan medhjälpare på sin planhalva.

 

9 Oct 2016