SLTF - Svenska lokaltrafikföreningen

Lär dig hur man räddar liv

Idag är det många som inte kan första hjälpen eller vad man ska göra om det inträffar en olycka och man är först på plats. Genom att besöka Hjärtgruppen.se så kan du boka in en HLR-utbildning. Du får gå en av deras utbildningar och lära dig första hjälpen av certifierade läkare, som kommer verkar som instruktörer. En HLR-utbildning ger dig en grund att stå på och gör dig säkrare om du kommer i en situation där dessa kunskaper behövs. Det finns flera typer av utbildningar inom HLR och du kan även göra vissa tillval. Varje kurstillfälle består av 3-7 timmar beroende på vilken av dem du väljer. Alla kurser innehåller teori och praktik, men tyngdpunkten ligger på just praktik.

LABC

Första hjälpen kurs går igenom LABC. Tidigare var det en enklare variant, ABC, som var andning, blödning, chock. Men kurserna har utvecklats och numer är det L för livsfarligt läge så att man kan bedöma om det är ett sådant läge eller ej. A står för andning, så att du lär dig skapa öppna luftvägar och ser till att åtgärda luftstopp. B står för blödning och hur du stoppar dem. C är för chock, hur man förebygger den. Du får lära dig vad man ska göra om man är först på plats, samt hur man använder förbandsutrustning. Dessutom kan du välja till:

28 Aug 2015