SLTF - Svenska lokaltrafikföreningen

Har du rätt försäkring för din motorcykel?

Är det så att dun har en motorcykel? Oavsett vad det är för motorcykel som du har så måste du som minst ha en trafikförsäkring på den. Detsamma som det är för bil alltså. Det är lag på det och det kan kosta en massa pengar att ha en oförsäkrad mc. Du som vill ha ett bra skydd för din mc, du ska satsa på att antingen ha en halvförsäkring eller en helförsökring på din mc. Saken är ju den att en trafikförsäkring, den ersätter bara personskador samt sakskador du vållat med motorcykeln. En halvförsäkring innehåller mer, bland annat  trafik-, stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. En helförsökring har samma saker som halvförsäkringen samt att den även har vagnskadeförsäkring. 

Hitta bäst mc-försäkring

Om du är på jakt efter bäst mc-försäkring så är det inte fel att först bestämma dig för om du ska ha en helförsäkring eller en halvförsäkring. Sedan bör du jämföra olika försäkringsbolag. Det finns rätt många olika att välja på. Det kan kosta olika mycket med försäkring. Allt handlar om vem du tecknar den hos. Sedan kan villkor samt vad som ingår skilja, liksom självrisken. Även om det är en låg premie varje månad, så garantarerar inte det att det är den bästa mc försäkringen. Det är bra att få med alla delar du känner du behöver i din försäkring, så att du får rätt ersättning om det skulle inträffa något med din mc.

13 Feb 2020