SLTF - Svenska lokaltrafikföreningen

Fördelar med ny belysning på bilen

Kollektivtrafiken är en viktig och central del i ett väl fungerande samhälle. En stor skillnad som många ofta glömmer när man jämför kollektivtrafiken med den vanliga biltrafiken är att det i princip aldrig uppstår köer om du väljer att åka spårvagn exempelvis istället för att ta bilen. Dock finns det fördelar med att åka bil, man behöver inte delaplats och trängas med andra resenärer vilket kan vara jobbigt i längden. Tar man bilen till jobbet på morgonen så kan det vara bra att investera i bra fordonsbelysning. Många personbilar och lastbilar också för den delen använder gamla lampor som i slutändan kan resultera i att olyckor uppstår. Under vinterhalvåret är det extra viktigt att man använder bra belysning vare sig det är bilens egna helljus eller kompletterande extraljus som man valt att köpa till. När det gäller extraljus så bör man alltid satsa på att montera på led extraljus då dessa lampor ger ett mycket klart och starkt ljus vilket hjälper föraren att hålla sig vaken under mörka morgonar eller sena kvällar.

Vilka extraljus bör man köpa?

Har man ingen tidigare erfarenhet av extraljus så är en generell rekommendation att man investerar i lampor som ger ett starkt ljus påupp till ca 100-200 meter. Speciellt ifall man bor i någon av Sveriges större städer så är det mindre viktigt med lampor som lyser långt utan en jämn och fin belysning är det man bör sträva efter. För den som tycker extraljus med led teknik är klumpiga och svåra att montera så kanske en ljusramp är ett bättre val. Ljusrampen tar upp mindre plats och är relativt enkel att montera även utan några förkunskaper.

Nackdel med ljusramper

Montera även Många ljusramper lyser sämre än extraljus på längre avstånd och rekommenderas framförallt i de situationer som föraren är i behov av mycket ljus framför fordonet ut mot vägrenen. Vanliga extraljus ger sällan en bra bild på bredden utan oftast är det själva räckvidden som istället utmärker dessa lampor.

14 Sep 2016