SLTF - Svenska lokaltrafikföreningen

Att leda projekt

Svensk kollektivtrafik är läns- och lokaltrafikens branschorganisation. De arbetar med att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Detta har de lagt upp som ett projekt. Många företagare väljer idag att just lägga upp hela eller delar av verksamheterna som ett projekt. Om ni är ett företag som har kommit till ett läge då det är dags för er att lägga ett projekt, eller om ni inom företaget ska leda ett projekt så är det bra att veta hur man bäst går till väga när det gäller projekthantering. Genom att gå en kurs inom detta, så är ni väl förberedda att leda ett projekt ända in i mål. På projekthantering.se hittar ni kurser inom projekthantering, så som projektledarutbildning. Med en kurs av detta slag så får du verktyg som hjälper dig när det är dags att leda ett projekt.

.

Projekt och projektledning?

Bygger du något? Ja det är ett projekt. Anlägger du något? Även det är ett projekt. Leder du projektet? Ja då är det projektledning! Människan har ända sedan vi blev en civilisation ägnat sig åt att göra olika typer av projekt. En resa kan även det vara ett projekt, så som Amerikaresan som Columbus gjorde. Stora byggnader, små byggnader och annat är även det projekt. Ett projekt är att kunna planera och hitta rätt resurser. Det ska ske ett genomförande och du ska nå ett visst mål. Det är bra att ha ett team du litar på när du leder ett projekt.

31 Jan 2016